Bolags- och föreningsstyrelse

Energikontor Syd AB ägs av Föreningen Energikontor Syd, vars medlemmar består av alla kommuner och regioner i  Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skånes län.  Se lista med alla ägarorganisationer.

 

Energikontor Syd leds av en bolagsstyrelse och en föreningsstyrelse (samma personer i båda styrelserna) med bred politisk förankring i regionen.


Från vänster till höger:
Oliver Rosengren, Lena Wallentheim, Staffan Larsson, Cecilia Bladh in Zito, Ronnie Nilsson, Tony Rahm, Per-Ivar Johansson, Helen Bengtsson, Peter Wretlund.
 

Ordförande
Ordförande Oliver Rosengren (M), Växjö

Vice ordförande
Lena Wallentheim (S), Hässleholm

Ledamöter
Peter Wretlund (S) Region Kalmar län
Per-Ivar Johansson (C), Region Blekinge, Karlshamn
Helen Bengtsson (S), Region Kronoberg, Älmhult
Staffan Larsson (C), Borgholm
Tony Rahm (M) Region Skåne
Cecilia Bladh in Zito (SD), Hörby
Ronnie Nilsson (SD), Karlskrona

Suppleanter
Charlott Lorentzen (MP) Karlshamn
Jimmy Loord (KD) Region Kalmar län
Maria Grans (L) Ljungby
Malin Sjölander (M) Västervik
Anders Månsson (S) Bjuv
Alexandra Nikoleris (V) Eslöv

Auktoriserad revisor
Patrik Hansén, Access Revision AB
Revisorssuppleant, Karolina Ganholt, Access Revision AB

Valberedning
Roland Gustbée (M), Region Kronoberg - sammankallande
Leif Larsson (C), Region Kalmar län
Kjell-Åke Karlsson (S), Region Blekinge
Carl-Johan Sonesson (M), Region Skåne

Information till ägare