Hållbara transporter hallbara-transporter Hållbara transporter Hållbara transporter

Hållbara resor och transporter

Energikontor Sydost har som mål att verka för att vår region ska kunna arbeta systematiskt och målmedvetet med att förändra behov, förbättra planering och genomförande av resor och transporter. I vårt arbete fokuserar vi på tre huvudområden:
 

Hållbart resande 

Hållbart resande kan handla om att byta ut bilresor mot cykeln eller åka kollektiv eller samåka. 

 

Fossilfria fordon & drivmedel  

Inom vårt nätverk Biogas Sydost så arbetar vi för att främja alla delar i kedjan, från producenter, distributörer och konsumenter.

 

Hållbara godstransporter

Samlastning av gods till kommunala verksamheter är ett mycket effektivt sätt att minska både kostnader och utsläpp. 

 

Vårt uppdrag är att bidra med kunskapshöjande aktiviteter, agera katalysator, skapa samverkan olika aktörer emellan genom nätverk  och  driva utvecklingen framåt mot ett hållbart energisystem i sydost.  Vi är en kunskapsorganisation som arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning. De kunskaper och erfarenheter vi samlat på oss finns sammanställda här.

Kunskapsbanken

Här kan du hitta fakta, verktyg och goda exempel på temat hållbara transporter. Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen alla poster som handlar om hållbara transporter i vår kunskapsbank.