Förnybar energi fornybar-energi fornybar-energi Förnybar energi Förnybar energi

Förnybar energi

Energikontor Sydost har som mål att verka för att effektivisera och öka användandet av förnybar energi i vår region. 

 

Vårt uppdrag är att bidra med kunskapshöjande aktiviteter, agera katalysator, skapa samverkan olika aktörer emellan genom nätverk  och  driva utvecklingen framåt mot ett hållbart energisystem i sydost.  Vi är en kunskapsorganisation som arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning. De kunskaper och erfarenheter vi samlat på oss finns sammanställda här

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    Visa alla aktiviteter