Vi är ert verktyg i energiomställningen 

- och på ert uppdrag arbetar vi för ett hållbart energisystem i syd

Energikontoret bildades då ni som ägare inte hade råd att finansiera spetskompetenser inom energi- och klimatområdet. Lösningen blev att via ett energikontor samäga och dela på en expertorganisation – samt att anlita energikontoret via uppdrag när stöd till den egen verksamhet behövdes och låta energikontoret öka finansieringen och volymen insatser via extern finansierade projek

Affärsmodellen innebär att all operativ verksamhet sker via projekt- och uppdragsfinansiering. Vi stödjer dels ert strategiska och konkreta klimat- och energiarbete, dels företag och föreningar för en hållbar omställning i ert område. Våra insatser ska ge inspiration och kunskap samt leda till ökad samverkan och handlingskraft så att lokala och regionala mål kan nås.

Energikontoren i Sverige har dessutom det nationella uppdraget att samordna de kommunala Energi- och klimatrådgivarna. 
 

Lista över ägarna av Energikontor Syd


 

Vad vi arbetar med

Genom projekt och uppdrag utför vi en rad olika aktiviteter för att främja förnybar energi och en effektiv användning av energi. Energikontoret arbetar för att kommunernas och regionernas klimatmål ska nås.

Aktiviteterna kan till exempel vara att

 • Vara remissinstans
 • Hålla seminarier och utbildningar
 • Ta fram energibalanser, beslutsunderlag
 • Göra utredningar och förstudier
 • Skapa och driva projekt
 • Skapa och driva nätverk

Aktiviteterna gör vi på uppdrag av våra ägare. I vissa fall mot ett arvode, i andra fall utan kostnad inom ramen för de projekt vi driver.

På uppdrag av Energimyndigheten är vi regional utvecklingsledare för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i våra fyra län.

Energikontoret har ingen egen beslutanderätt i energi- och klimatfrågor. Vår roll är istället att påvisa, driva, stötta, och hjälpa att fatta beslut eller anamma ett beteende i företag, föreningar och offentlig sektor.

Hur vi arbetar

Att arbeta med att nå hållbara energisystem kräver att det finns ett sammanhängande nätverk av aktörer som driver arbetet framåt och tar tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns i vår omvärld.

På regional- och lokalnivå är det också viktigt att bevaka vilka prioriteringar EU och andra nationella myndigheter och aktörer gör i form av bidrag till olika energiprojekt då resurserna till denna typ av verksamhet sällan går att finna inom tex kommunernas verksamhetsbudget.

Energikontorets roll är att bevaka internationella och nationella program som kan vara relevanta för våra ägare, samt att söka och skriva projekt som hjälper våra ägare framåt i energi- och klimatarbetet.

Historik Energikontor Sydost

4 oktober 1999 invigdes Energikontor Sydost

1999 gick startskottet för Energikontor Sydost genom ett initiativ från Södra Smålands Kommuner och Landsting tillsammans med Regionförbundet Kalmar Län. Kommunförbundet Kronoberg stod som huvudman.

Det fanns två skäl till initiativet:

 • dels för att återhämta en del av medel som Sverige bidrar med till EU,
 • dels för att vara en regional energiaktör som stöttar och driver på utvecklingen mot en större andel förnybar energi och en effektiv energianvändning.

Att den offentliga sektorn gått ihop om en gemensam resurs runt energifrågor, gör att fler saker händer på olika nivåer. Med den samlade expertisen stöttar och vägleder vi vår region, höjer kompetensen och genomför åtgärder som kommuner/regioner inte har tillräckliga resurser att göra på egen hand.

Första tiden drevs Energikontor Sydost som ett projekt inom EU-programmet SAVE II, i likhet med flertalet av de svenska energikontoren. Energikontoren är en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns 360 energikontor i EU, varav 15 i Sverige.

Milstolpar

 • 1999 Energikontor Sydost startas och kontor öppnas i Växjö och Oskarshamn
 • 1999- 2006 Hans Gulliksson verksamhetsledare
 • 2006 blev Energikontor Sydost ett eget bolag med 22 anställda och Blekinge län anslöt och kontoret i Karlskrona och Kalmar etableras. 
 • 2007 Energikontor Sydost AB  och Föreningen Energikontor Sydost bildas
 • 2007 Staffan Molin vd
 • 2008 Hans Gulliksson t.f. vd
 • 2008 Energikontoret tar över huvudmannaskapet för eXperimentLabbet, Kalmars Science center och Kalmarkontoret etableras.
 • 2008 Stefan Olsson vd
 • 2012  eXperimentLabbet säljs till Oskarshamns kommun
 • 2012 Daniel Uppsäll t.f. vd
 • 2013 Ulf Hansson vd
 • 2017 Christel Liljegren vd
 • 2020  samma styrelse i förening och bolag
 • 2022 Beslut att Energikontor Sydost och Energikontor Skåne ska gå ihop.
 • 2022 Ny finansieringsmodell baserat på antal invånare.
 • 2023 Energikontor Syd är bildat.

Historik Energikontoret Skåne

23 april 1998 startar Energikontoret Skåne

Energikontoret startatde som en enhet inom Kommunförbundet Skåne. Kontoret hade en egen styrgrupp med politiker och representanter från näringsliv och universitet.

 

Milstolpar

 • 1998 Energikontoret Skåne bildas
 • 2022 Gustaf Wiklund går in som Tf verksamhetsledare
 • 2022 Beslut att Energikontor Sydost och Energikontor Skåne ska gå ihop.
 • 2023 Energikontor Syd är bildat

Historik Energikontor Syd

1 januari 2023 bildades Energikontor Syd

 

Milstolpar

 • 2023 medlemsbasen vid starten var följande 
  • 5 komuner, 1 region Blekinge (samtliga)
  • 12 kommuner, 1 region Kalmar (samtliga)
  • 8 kommuner, 1 region Kronoberg (samtliga)
  • 29 kommuner, 0 regione Skåne (saknas Malmö, Kävlinge, Skurup, Staffanstorp samt Region Skåne)
 • 2023 Christel Liljegren vd