Biogas

 

Biogas bildas när organiskt material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö, så kallad anaerob rötning. I en biogasprocess deltar en mängd olika mikroorganismer i ett komplicerat samspel som leder till att sammansatta organiska föreningar, till exempel kolhydrater, fetter och proteiner bryts ner till slutprodukterna metan och koldioxid. Denna process sker naturligt i många miljöer med begränsad tillgång på syre, till exempel i sumpmarker, risfält och i magen på idisslare. 

 

Biogas kan användas till både värme, el och, efter uppgradering, som fordonsgas. För att öka energiinnehållet i biogasen uppgraderas biogasen genom att separera koldioxiden från den energirika metangasen. Uppgraderad biogas utgör ett högklassigt miljövänligt alternativ till bensin och diesel.

 

Biogasen är förnybar och bidrar inte med något nettoutsläpp av koldioxid.

 

 

Så här jobbar Energikontor Syd med biogas:

Vi driver för närvarande två olika nätverk som syftar till att sprida kunskap och verka för utvecklingen av biogas i södra Sverige.

 

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt arbetar för att förbättra förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige. Gå till Biogas sydost

 

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. Gå till Biogas syd

 

Kunskapsbanken

Här kan du hitta fakta, verktyg m.m. på temat biogas. 

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    Visa alla aktiviteter