Energiråd

Påbörja din energiresa genom att läsa de råd som gynnar din verksamhet.

Välj kategori för att få energiråd som passar dig

Ta hjälp av energiresan

Som en del av vårt strategiska arbete har vi skapat en resa för hur du energieffektiviserar på bästa vis. Stegen är gångbara för alla verksamheter och gynnar de som vill minska sin energiförbrukning både för sin egen och miljöns skull.

Genom att göra en energianalys kan du få reda på hur mycket el och annan energi som ni köper och var den används i verksamheten. Ta fram fakturor, kolla på avläsningar och vid behov, mät.

Stäng av maskiner, ta bort standby, släck lampor, täta allt som kan läcka, isolera installationer och rör, minimera att hålla dörrar, portar, luckor öppna. Att byta ut en resa mot ett digitalt möte är också ett sätt att minska behovet av energi. 

Låt inget gå halvfullt (förutom torktumlaren) utan fyll upp kylar, frysar, ugnar, disk och tvättmaskiner. Ställ in temperaturer i lokaler, maskiner och apparater. Styr belysning, ventilation, värme och kyla så de bara används i den omfattning de behövs. Använd smarta funktioner och ekoprogram. Underhåll, rensa, städa, torka  av och reparera så tekniken fungerar som den ska. Placera möbler, maskiner och apparater där de trivs bäst eller skapar nytta av din tillförda energi på bästa sätt.  

Utifrån den kunskap ni nu skaffat er om er energianvändning, dess kostnader och statusen på er fastighet och all den utrustning som ni använder, kan ni ta fram en  plan på vad ni ska modernisera först. Nu har ni kunskap att göra medvetna och smarta val! 


Det kan innebära att ni väljer att tilläggsisolera eller förbättra något annat i  klimatskalet. Kanske visar det sig att trots att ni nyttjar all teknik på bästa möjliga  sätt och bara när den behövs - så är det ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att  byta ut gammal teknik. Andra lösningar kan innebära att ni tillför egen energi från solpaneler, byter ut processer som använder tryckluft eller kanske skapar nya flöden i er produktion som innebär ett mycket effektivare arbets-/produktionssätt.

 

Stöd till företag har getts inom ramen av projekten RE:agera, Omställningslyftet och Energismarta företag Skåne, finansierade bland annat av 

Logga Europeiska regionala utvecklingsfonden    Logga Region Kalmar län    Logga Region Kronoberg     Logga Region Skåne    Logga Länsstyrelsen Skåne   Logga Tillväxtverket