Vår del i energisystemet:

 

Nedan illustrerar hur energisystemet i Sverige hänger ihop, från tillförsel, omvanling, distribution till användning.

På Energikontor Syd jobbar vi med de (framhävda) delar i energisystemet som berör energieffektivisering och förnybar energi.