Solenergi fornybar-energi Förnybar energi Solenergi Förnybar energi

Solenergi

 

Solen avger mer energi på en sekund än all energi vi människor har förbrukat under vår tid på jorden. Om vi tar vara på en bråkdel av den energi som når jorden kan den ersätta all annan form av energi. Genom att ersätta fossil energi med solenergi minskar utsläppen av koldioxid och därmed också vår miljöpåverkan. De kommuner och företag som sätter mål att vara klimatneutrala, behöver producera egen förnybar el för att säkerställa att den verkligen är förnybar. För de flesta kommuner och företag så är solel det naturligaste sättet att producera egen förnybar el.

 

Energimyndigheten tror att produktionen av solel i Sverige kommer att öka kraftigt framöver. Lokalt producerad solel har fördelen av att ge mycket små överföringsförluster, i jämförelse med mer storskalig produktion, eftersom elen inte behöver transporteras långa sträckor. Solel producerad inom det egna elområdet behöver heller inte passera de flaskhalsar som kan uppstå vid stor import till en region. Att producera egen förnybar el via solceller ökar medvetandet om den egna konsumtionen. Produktionen harmoniserar på så sättet med den egna användningen, vilket minskar behovet av importerad el. 

 

Energikontoret arbetar aktivt för att vi ska få mer solenergi i Syd.

 

 

Kunskapsbanken

Här kan du hitta fakta, verktyg och goda exempel på temat solenergi. Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen alla poster som handlar om solenergi i vår kunskapsbank.

Mål för en hållbar värld har satts upp både internationellt och av Sveriges riksdag. Ett av målen är att övergå till förnybara energikällor. Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar källa, som dessutom är helt gratis. 

 

Allt fler människor väljer att installera solceller och solfångare. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet.  

Genom att öka användningen av solenergi minskar utsläppen av koldioxid och därmed också vår miljöpåverkan. Därför tycker vi på Energikontor Syd att det är en självklarhet att jobba med solenergi!


 

Kan man ha solceller på samma mark som man odlar?

På Kärrbo Prästgård utanför Västerås har man testat att kombinera stående solceller med odling på samma mark, som en del i ett forskningsprojekt under Bengt Stridh på Mälardalens högskola. Vi ställde några frågor till Bengt för att få reda på hur detta fungerar. Läs vår artikel

Illustration: Mälardalens högskola.