Kunskapsbank

Energieffektivisering i bostadsföretag - så här går du tillväga

Publicerad: 2022-10-06


Rekommendationer för dig som vill spara energi och göra åtgärder direkt i verksamheten

Energieffektivisering i bostadsföretag - så här går du tillväga

Ta kontroll - ta bort - effektivisera!

Börja med att följa denna metod:

 

1. Ta kontroll på er energianvändning
Försöka att ta reda på hur mycket el och annan energi som ni köper och var den används i verksamheten. 
 

2. Ta bort all onödig energi-/elanvändning (ifrågasätt vad som måste vara igång och när)
Att ta bort onödig energianvändning och energieffektivisering kan givetvis göras parallellt, men det är viktigt att man först fokuserar på att ta bort all onödig energianvändning, innan man energieffektiviserar eller investerar i ny teknik. 

Alltså, det gäller att först ta bort all onödig energianvändning, för att sedan effektivisera och styra de befintliga system som finns, för att sedan, om det behövs, investera i ny teknik.

Vi tar belysning som exempel: Börja med att stänga av all onödig belysning, styr sedan kvarvarande befintlig belysning med exempelvis tidur/närvarokontroll/dagljusreducering etc,
så att den används optimalt. Först därefter kan ni investera i ny teknik. 
 

3. Investera i energisparande teknik.
Är varaktigheten på investeringen över två år, så räkna alltid ut en livscykelkostnad. På kortare varaktigheter så kan man räkna på rak pay-off.


Du som arbetar inom bostadsföretag bör fokusera på följande sex teknikområden:

Använd metodiken ovan för varje teknikområde, genom att ta bort allt onödigt – effektivisera och styr det som används – och i sista läget, byt till ny teknik!

 

A. Energideklarationer – Kolla igenom era energideklarationer och värdera de förslag på åtgärder som finns föreslagna i dem. Det som var olönsamt att göra när deklarationerna gjordes kanske är mycket lönsamt idag!

B. Belysning - Ta bort och stäng av onödig belysning och styr sedan belysningen som är kvar på bästa möjliga sätt.

C. Byggnader - Gå igenom byggnader gällande isolering och tätning av fönster, dörrar och portar. Se till att alla listningar är ordentligt och rätt utförda.

D. Ventilation - Kontrollera så att all ventilation fungerar som avsett samt styr din ventilation så att ni inte överventilerar någon lokal och att den endast är i funktion när den behövs.

E. Värme och kyla - Kontrollera vilka temperaturer som respektive system är inställda på och se till att ni aldrig kan ha samtidig uppvärmning-kylning.

F. Apparater och maskiner - Se till att ni inte har apparater och maskiner igång i onödan och tillse att de som behövs fungerar som avsett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du ha mer tips och stöd? Hör av dig till vår projektledare Roger Gunnarsson (se kontaktuppgifter längre ner).

Kontaktpersoner


Roger Gunnarsson

Roger Gunnarsson

Projektledare/Regional Utvecklingsledare

Tel. 070-620 83 05 ,

roger.gunnarsson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat