Kunskapsbank

Vad är Klimatskal?

Publicerad: 240509


Dina ytterväggar, tak, golv, fönster och dörrar

Vad är Klimatskal?

Klimatskalet är de ytor som omsluter fastighetens uppvärmda yta dvs tak, fasad/ytterväggar, fönster, ytterdörrar samt golv och grund. Ditt hus, din lokal eller din fastighets klimatskal har alltså en direkt koppling till ditt uppvärmningsbehov och dina energikostnader. Utformningen av klimatskalet påverkar också solavskärmning och insläpp av dagsljus vilket i sin tur påverkar energibehov för kyla och belysning.  

 

Täta - få tätt och hett

För att minimera energiförluster genom klimatskalet är det av viktigt att du har välisolerade ytor och komponenter exempel ångspärr, vindskydd, tätningstejper för fönster och dörrar och stosar med flera.

När du lufttätar ditt klimatskal, hindrar du att alltför mycket kall utomhusluft kommer in och varmluft sipprar ut. Målet är att det ska bli varmare inomhus och att du ska få lägre energikostnader.

När du renoverar och tätat - glöm inte att kontrollera injusteringen av din ventilationen, eftersom det läcker in mindre luft, ändras ventilationsbehovet. 

💡 Klimatskal kallas ibland byggnadsskal eller klimatskärm.

Visste du att du kan ha ett energiproducerande bygg-nadsskal genom att tex sätta upp solceller på taket. På så sätt bidrar du till att öka andelen förnybar energi!

 


 

Hus med värmeförluster illustrerat

 

Var försvinner värmen? 

Enligt Energimyndighetens schablonberäkning är en genomsnittsvilla anges följande värmeförluster.

 • Tak och vind 15 %
 • Ventilation 15 %
 • Väggar 20 %
 • Fönster och dörrar 35 %
 • Golv och källare 15 %

Hitta dina läckage

Missa inte att olika byggnader och verksamheter har olika svagheter i klimatskalet:

 • lastportar
 • butiksentréer 
  • snurrdörrar
  • skjutdörrar
 • kattluckor
 • brevinkast
 • skorstenar och fläktar
 • olika rörgenomförningar 

Har du en lokal?

Värmeförlusterna via klimatskalet i flerbostadshus, industri- eller lagerlokaler,  butikslokaler och andra verksamhetslokaler skiljer så klart åt och Energimyndighetens schablonberäkning kan inte användas på alla typer av byggnader. 

 

Underhåll 

Om du löpande underhåller ditt klimatskal så det är bra och välfungerande får du även många fler positiva vinster! Förutsatt att du renoverar på rätt sätt kan du

 • få ett bättre inomhusklimat, bättre komfort och ökad trivsel
 • få en byggnad som håller längre
 • få minskad risk för att ditt hus tar skada av fukt
 • lägre underhållskostnader
 • minskat bullret från omgivningen och en tystare inomhus miljö
 • ta ett samhällsansvar och bidra till att minska klimatpåverkan
 • ta ett samhällsansvar genom att minska efterfrågan på el och effekt och bidra till ökad energitrygghet

Din fastighet är en stor tillgång med ett bra löpande underhåll så säkerställer du att den inte förfaller och förlorar sitt värde.


 

Kontaktpersoner


Roger Gunnarsson

Roger Gunnarsson

Projektledare/Regional Utvecklingsledare

Tel. 070-620 83 05 ,

roger.gunnarsson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat