Kunskapsbank

Beräkna inköpens klimatpåverkan

Publicerad: 2022-08-17


Verktyget miljöspendanalys

Beräkna inköpens klimatpåverkan

Inköp av varor och tjänster genererar i de allra flesta fall en negativ påverkan på vår  miljö- och vårt klimat, bland annat genom utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Enligt Upphandlingsmyndigheten ger den offentliga konsumtionen upphov till ett årligt utsläpp om 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Dessa utsläpp måste minska och vi har alla ett gemensamt ansvar för att  Sverige ska vara klimatneutralt 2045. 

Att mäta är att veta - för att kunna nå förändring och förbättring. 

Att identifiera sin utgångspunkt och nuläge är avgörande för att veta vilka insatser och åtgärder som behövs genomföras, samt för att sedan kunna följa upp om de gett önskat utfall. Ett mycket svårt område att mäta och följa upp är vilken påverkan aktiviteten ”konsumtion” ger upphov till (de utsläpp som tillhör Scope 3).  I den offentliga världen genomförs konsumtionen via olika upphandlingar samt direkta inköp,  och den utgörs av de varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet. 

 

Ett, av flera, verktyg som kan användas för att beräkna och uppskatta miljöpåverkan av dessa inköp är inköpsanalysmetoden ”Miljöspendanalysen”. Metoden syftar till att identifiera vilka inköpkategorier som utgör de största volymerna, dvs på vad verksamheten ”spenderar” mest pengar och sedan beräkna hur mycket utsläpp, i form av koldioxidekvivaleter, dessa inköp ger upphov till. Detta syftar till att visa vilka inköp som ger upphov till mest klimatpåverkan och vilka skillnaderna mellan kategorierna är. 

 

Läs om miljöspendanalysen på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

 

Se ordlista över begrepp inom klimatpåverkan vid upphandling
 

Kontaktpersoner


Christel Liljegren

Christel Liljegren

Vd/projektledare

Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat