Kunskapsbank

Energifattigdom – Energi från ett socialt perspektiv 

Publicerad: 2022-05-30


De kraftigt ökande energipriserna aktualiserade frågan runt sårbarhet hos hushållen i förmågan att betala energiräkningarna i Sverige. Vi reder ut begreppet energifattigdom.

Energifattigdom – Energi från ett socialt perspektiv 

Med de kraftigt stigande energipriserna under vintern 2021-2022 fick energi- och klimatrådgivarna plötsligt många samtal från oroliga husägare som är oroliga över de plötsligt höga energipriserna, vilket aktualiserat frågan runt energifattigdom även i Sverige. 

 

Vad är energifattigdom?

Det är en situation där hushållens förmåga att ha en tillräckligt uppvärmd bostad, och de kompromisser som vissa hushåll måste göra för att klara av utgifter i hushållet, där man tex tvingas begränsa uppvärmningen i sin bostad för att få hushållsekonomin att gå runt. Begreppet är ovanligt i Sverige. Det är en social och teknisk utmaning att ha tillräcklig uppvärmning (eller möjlighet till kylning i varma länder) i hemmen för vissa utsatta konsumentgrupper, och handlar om social inkludering och välbefinnande. Utmaningarna är en kombination av hushåll med låga inkomstnivåer, hur energieffektiva bostäderna är samt rusande energipriserna. 

Kontakta din kommunala energi- och klimat- rådgivare för ett opartiskt och kostnadsfritt samtal för råd om ditt energisystem.

Här hittar du dem

 

Energy povert​y Advisory Hub i Bryssel  har som mål att stötta EU-länderna att hitta lösningar och få bort energifattigdom i Europa. De har tagit fram statistik och underlag för att hjälpa Eus länder att identifiera den nationella och regionala situationen. De ger ut handböcker och rådger hur energifattigdom kan hanteras med hjälp av bland annat fortbildningar och kunskapsutbyten.    

 

I tex Irland har man jobbat länge med energifattigdomsfrågan och ser att energifattigdom kopplar nära till hälsoproblem med undermåligt uppvärmda bostäder. Det är inte alltid helt enkelt att identifiera de hushåll som är utsatta, eftersom det är nära kopplat till privatekonomin, problemet kan variera över tid och plats, och det kan vara en känslig fråga att diskutera. En rad olika insatser görs i Irland för att komma till rätta med problemet, med rådgivning och stöd för att energirenovera de mest utsatta hemmen.   

 

Energifattigdom i Sverige:  

I Sverige brukar man inte särskilja energifattigdom från annan typ av fattigdom eftersom vi har ett ekonomiskt stödsystem som skyddat medborgarna. Men trots detta så stöter bland annat energi- och klimatrådgivarna på energifattigdom ibland. Ofta är det en kombination av sjukdom eller dödsfall i familjen och kraftigt stigande energipriser pga. förändringar i omvärlden.  Vissa hushåll har svårare att parera de pristoppar som skapas på en orolig energimarknad. Detta kan leda till svårigheter att betala räkningarna eller att människor tvingas leva med betydligt försämrad inomhusmiljö – alltså inte ha bostaden uppvärmd till en normal nivå. Energifattigdom finns även i Sverige – men är här ofta ett resultat av kunskapsbrist, men även hushålls olika förmåga att hantera oväntade pristoppar som blottar särskilt sårbara hushåll. Detta fenomen kan skapas på en framtida energimarknad med efterfrågeflexibilitet där alla tyvärr inte har förmågan och/eller kunskap att styra sin energianvändning för att undvika pristoppar. 

 

Det finns hjälp att få: De kommunala energi- och klimatrådgivarna är en trygg samtalspartner för ett opartiskt och kostnadsfritt samtal som kan hjälpa rådvilla husägare lösa problemen som uppstått med energisystemet hemma. 

 

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Roger Gunnarsson

Roger Gunnarsson

Projektledare/Regional Utvecklingsledare

Tel. 070-620 83 05 ,

roger.gunnarsson@energikontorsyd.se


  • EMPOWER

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat