Kunskapsbank

Tillverkningsindustri sänkte energianvändningen med 10,7 % på ett år

Publicerad: 2022-04-14


Energiråd, nattvandring och analys banade väg för förbättringsåtgärder på Elfverson & CO AB i Påryd

Tillverkningsindustri sänkte energianvändningen med 10,7 % på ett år

Foto: Elfverson & CO AB i Påryd

 

Energikontor Sydosts arbete med att hjälpa företag att energieffektivisera och därigenom stärka deras konkurrenskraft, har bedrivits inom många olika satsningar. Genom satsningen Noder för energieffektivisering besöktes 2019 Elfverson & CO AB i Påryd - ett företag som tillverkar trähattar till spritindustrin.

 

Minskade energianvändningen med 10,7 % på ett år.

Tillsammans med företaget genomfördes ett energiråd där företagets energistatistik gicks igenom och analyserades. Därefter gjordes en nattvandring på företaget, det vill säga, man såg över energianvändningen när verksamheten stod stilla. Allt avslutades med en gemensam analys om vilka energieffektiviserings- och energibesparande åtgärder som  man skulle fokusera på. En enkel rapport med råd och tips lämnades över till Patrik Antonsson, fabrikschef på Elfverson & CO AB, som sedan vidtagit förbättringsåtgärder.

 

”Vi har fortsatt med att effektivisera styrningen av vår belysning, samt även bytt armaturer till LED. Vi har bytt ut ca 100 st armaturer från föråldrade lysrörsarmaturer till nya LED, helt enligt de råd vi fick från er på Energikontoret. Efter det vi upptäckte i nattvandringen, har vi genomfört ett stort arbete med att täta tryckluftsläckage. Så förra året slutade med att vi sänkte vår energianvändning med 10,7% jämfört med 2019. Detta med samma produktionsvolym för båda åren", säger en nöjd Patrik Antonsson.

 

 

Mer om satsningen

Noder för energieffektivisering/Regionala noder för energikartläggningsstöd drevs mellan 2015 - 2021 av Energikontor Sydost. Syftet var att erbjuda stöd till små och medelstora företag att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Läs mer

Kategorier

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat