Kunskapsbank

Upphandling av gatubelysning i Smedby, Kalmar kommun

Publicerad: 2017-02-01


Upphandling av gatubelysning i Smedby, Kalmar kommun

Beskrivning

Smedby, i Kalmar kommun, består av radhus, småhus och lägenheter. Många av husen är byggda på 1960-talet och radhusen runt 1980. Vissa av vägarna i området hade, före projektet, ett gatubelysningssystem som inte var anpassat till det lokala behovet. Det var ofta överdimensionerat och skapade onödiga ljusföroreningar.
 

Kalmar kommuns serviceförvaltning tog beslut om att granska det allmänna belysningssystemet i Smedby och byta ut lamporna. Syftet var att konvertera gatubelysningssystemet till en modern, energieffektiv anläggning anpassad efter de faktiska behoven. Arbetet och lamporna avropades via Kalmar kommuns befintliga underhålls- och leveransavtal. Ombyggnationen avropades med garanterade energibesparingar och entreprenörerna begärdes grunda sina beräkningar på LCC (livscykelkostnaden). Detta var en ny metod för belysningsrenovering för Kalmar kommun.

Upphandlingen bidrog till en energibesparing på 80 % 

Resultat

Projektet resulterade i installationen av ett modernt, energieffektivt belysningssystem som motsvarade belysningsbehovet i Smedby. Energibesparingarna uppnådde 80%. Projektet genomfördes i enlighet med en ny strategi för upphandling av gatubelysningsrenovering från ett befintligt underhållsavtal med kommunen. Det har bidragit till leverantörernas och energitjänsteföretagens ökade medvetenhet om att hänsyn till livscykelkostnaden (LCC), vilket är avgörande för att ta bra, långsiktiga beslut. Det har också hjälpt dem att bekanta sig med LCC-verktyg, samt med beräkningar för garanterade besparingar.

 

Detta var det första EPC-projektet för energitjänstföretagen ALV-teknik och Rexel.

 

Mer ingående data och fakta om upphandlingen av gatubelysning i Smedby hittar du i det här dokumentet

Kontaktpersoner


Christel Liljegren

Christel Liljegren

Vd/projektledare

Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsyd.se


  • Streetlight EPC

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat