Kunskapsbank

Jobba strategiskt med hållbart resande i din organisation

Publicerad:


Gröna resplaner som verktyg, mall och inspiration

Jobba strategiskt med hållbart resande i din organisation

Varför ska man använda en grön resplan?

 • Planen ger en helhetsbild över organisationens arbete med hållbar pendling och tjänsteresor
 • Planen ger vägledning i hur man ska arbeta med frågorna
 • Mallen hjälper till att peka ut vem som ansvarar för genomförande av prioriterade åtgärder
 • Tidsatt mål är en del av planen

Exempel på Grön Transportplan

Ladda ner här

Gör såhär för att komma igång:

 1. Utse arbetsgrupp som kan besluta i frågorna (vilka personer) ledning, fordonsansvarig, miljö, fastighet, upphandling, ekonomi, hr
 2. Välj vilka huvudrubriker (markera i bilden) ni är mest intresserade av
 3. Välj ut och prioritera insatsområden under huvudrubriken
 4. Välj nivå/aktiviteter under respektive valt insatsområde
 5. Utse ansvarig
 6. Välj vilka insatser ni ska utföra 1-6
 7. Revidera

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se

Fredrik Mårdh

Fredrik Mårdh

Gruppchef/Projektledare

Tel. 0709-21 60 50 ,

fredrik.mardh@energikontorsyd.se

Annika Öberg

Annika Öberg

Projektledare

Tel. 0709-21 60 59 ,

annika.oberg@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat