Företag

Så här kan Energikontor Syd stötta dig i omställningsarbetet

Energikontor Syd, ägs av kommuner och regioner  i södra Sverige och har som uppdrag att bidra till ett hållbart energisystem.

En viktig del av det arbetet är att stötta energiomställningen för företag. 

Vi kan hjälpa er med praktiska råd kring att spara energi, hur man startar ett strategiskt energiledningsarbete för att öka sin konkurrenskraft, eller hur man kan producera egen el till verksamheten. Men även information kring transporter, både gods och personer, fordon och drivmedel.


Energitips för restaurangägare, pizzerior, servicebutiker/livsmedelsbutiker och butiksägare

Vi har i samverkan med Region Skåne tagit fram informationsblad med goda exempel och tips på åtgärder som företagare själva kan vidta för att minska sin energianvändning och därmed sina energikostnader. Detta som ett första steg i arbetet med att energieffektivisera sin verksamhet. 

Restaurangägare
Pizzerior
Servicebutiker/livsmedelsbutiker
Butiksägare

Inspirerande företag

I vår verksamhet möter vi många företag som har kommit olika långt på sin omställningsresa. Alla har olika förutsättningar men alla har möjlighet att ta kontroll över sin energianvändning.

Följ med till fyra olika företag som gjort olika insatser. Allt från små och snabba insatser, till långvarigt strategiskt arbete med energieffektivisering.

Energikontor Syd har som uppdrag att bidra till ett hållbart energisystem i södra Sverige. En viktig del av det arbetet är att stötta energiomställningen för företag. Vi erbjuder löpande flera olika stöd, främst till dig som är verksam inom små och medelstora företag.

Energieffektivisering på Åbro i Vimmerby (2022)

Åbro bryggeri har länge jobbat med energieffektivisering, vilket har minskat bryggeriets energianvändning. Johannes Gutman, teknisk chef på Åbro bryggeri, berättar om deras energiarbete och om deras planer för investeringar i solenergi och vätgas.

Så lyckas Frendo i Åseda spara tusenlappar på elen varje vecka

En servicebutik är en energikrävande verksamhet, men det finns också en stor potential för att spara energi med rätt enkla medel. Följ med till Mia Erdmans Frendo-butik i Åseda i Småland, och se vad hon gjort för att spara 1000 kWh i månaden.

Solens bidrag till robusthet - Chokladeriet i När

Gotlandsgårdens konfektyr gör handgjorda chokladpraliner och har ett café på gården Maldes i När på Gotland. En period av extra svajig elförsörjning på ön ledde till att Ann-Charlotte och Åke Larsson beslutade att skaffa solceller med batterilagring för att se till att säkra driften av verksamheten

Solens bidrag till robusthet - ICA Wisborg

ICA Wisborg på Gotland stod inför en omfattande energirenovering och tog hjälp av Region Gotlands energi- och klimatrådgivare för att få hjälp med processen. Nu har de en energieffektiv butik och egen el från solceller på taket.


 

Så här stärkte 33 företag sin konkurrenskraft 

Hur kan du som företagare jobba långsiktigt med grön och digital omställning? I projektet NUDGE jobbade 33 företag under under åren 2021–2023 tillsammans med Energikontor Syd och Länsstyrelsen Skåne. Företagen som deltog fick uppleva hur de kunde spara mycket pengar utan att göra stora investeringar. I den här broschyren berättar några av företagen om sina erfarenheter från arbetet och vi beskriver våra arbetsmetoder och inom vilka områden vi arbetat.

Gör ditt energiarbete med oss – öka din  konkurrenskraft!

 


Stöd till företag har getts inom ramen av projekten RE:agera, Omställningslyftet, NUGDE, Företagsakuten Energi och Energismarta företag Skåne, finansierade bland annat av 

Logga Europeiska regionala utvecklingsfonden     Logga Region Kalmar län     Logga Region Kronoberg     Logga Region Skåne    Logga Länsstyrelsen Skåne   Logga Tillväxtverket