Samordnad varudistribution – Blekinge län

Samlastning av kommunalt gods i Blekinge län & Bromölla kommun

Syfte

Samlastning har stor klimat-, miljö- och energisparpotential. Dessutom ökar trafiksäkerheten när tung trafik minskar, liksom säkerheten där avlastning ska ske, exempelvis på skolgårdar. Bromölla, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby samt Sölvesborgs kommun ingår i projektet och målet är att hälften av dessa skall inför en samordnad varudistribution innan projektslut.

Projektperiod

november 2013 till december 2015

Bakgrund

Genom att samlasta sina varor och leveranser via en distributionscentral har kommuner stora möjligheter att minska sina utsläpp, förbättra arbetsmiljön och öka trafiksäkerheten. Dessutom möjliggör en samlastning att mindre leverantörer har möjlighet att delta i upphandlingar och leverera sina produkter till kommunen. 

 

Ta som exempel en förskola som behöver matvaror av olika slag, blöjor, skrivmaterial, handdukar med mera. Det kommer en lastbil för varje produktgrupp och förskolan kan få flera leveranser dagligen. Genom att istället låta leverantörerna leverera sina varor till en distributionscentral, där sedan en enda lastbil som företrädelsevis drivs av förnybart bränsle, transporterar alla varor till förskolan, kanske bara ett par gånger per vecka. Dessutom hinner lastbilen med ett antal andra kommunala enheter på sin optimerade rutt. Detta koncept, s.k. samordnad varudistribution, har bland annat Växjö kommun använt under ett par år, men det kan nu även bli verklighet för kommuner i Blekinge län.
 

Om projektet

Projektets huvudsyfte är att implementera en samordnad varudistribution i minst hälften av kommunerna i Blekinge län och Bromölla kommun. Detta genom att först göra en förstudie, därefter en upphandling och slutligen införa en samordnad varudistribution.

Nedan beskrivs projektens mål:

 • Miljömål
  • 50 % lägre kWh-förbrukning
  • 50 % lägre CO2-utsläpp
 • Ekonomiska mål
  • 60 % minskade leveranser
  • 50 % ökning av e-fakturor
 • Sociala mål
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Ökad leveranssäkerhet

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Energikontor Sydost koordinerar projektet, andra deltagare är Region Blekinge, HM Skåne, Bromölla, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby samt Sölvesborgs kommun 

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Region Blekinge.