Samordnad varudistribution – Kronobergs län

Samlastning av kommunalt gods i Kronobergs län & Nybro kommun

Syfte

Samlastning har stor klimat-, miljö- och energisparpotential. Dessutom ökar trafiksäkerheten när tung trafik minskar, liksom säkerheten där avlastning ska ske, exempelvis på skolgårdar. Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult samt Nybro kommun ingår i projektet och målet är att hälften av dessa skall inför en samordnad varudistribution innan projektslut.

Projektperiod

mars 2013 till juni 2015

Bakgrund 

Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantören till den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till luftföroreningar samt trängsel i stadskärnan och runt känsliga enheter som exempelvis skolor och dagis. Det bör ligga i kommunernas intresse att dessa transporter sker så effektivt och miljövänligt som möjligt.

Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta sina leveranser, via en distributionscentral har kommuner en stor möjlighet att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp. Dessutom ger en samordning fler fördelar med ökad konkurrens, minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet. I de fall en samordnad varudistribution har implementeras har det visat sig att transportsträckan minskar i genomsnitt med 30–40 %. Ställer man även miljökrav på fordonen har man möjlighet att ytterligare minska utsläppen.

Om projektet

Projektets huvudsyfte är att implementera en samordnad varudistribution i minst hälften av kommunerna i Kronobergs län. Detta genom att först göra en förstudie, därefter en upphandling och slutligen införa en samordnad varudistribution.

Nedan beskrivs projektens mål:

 • Miljömål
  • 50 % lägre kWh-förbrukning
  • 50 % lägre CO2-utsläpp
 • Ekonomiska mål
  • 60 % minskade leveranser
  • 50 % ökning av e-fakturor
 • Sociala mål
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Ökad leveranssäkerhet

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Energikontor Sydost koordinerar projektet, andra deltagare är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, Älmhult samt Nybro kommun.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Regionförbundet Södra Småland.