KoSaVa - Implementera en samordnad varudistribution

Gemensam kommunal samordnad varudistribution i Bromölla, Karlshamns och Sölvesborgs kommun

Syfte

Projektets övergripande syfte är en förändrad affärsmodell, där kommunen tar över delar av ansvaret för transportuppdraget och dess planering från deras mest frekventa leverantörer.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft
  • Bara naturlig försurning

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

september 2016 till juli 2020

Affärsmodellen kommer att bidra till en minskad användning av fossil energi samt möjliggöra för en ökad användning av förnybar energi, vilket leder till minskat utsläpp av växthusgaser. Projektet kommer även generera en öka trafiksäkerhet i och med att man kommer kunna styra kommunens leveranser samt minska antalet lastbilar runt exempelvis kommunens skolor, dagis och äldreboendet. Affärsmodellen kommer även möjliggöra för mindre leverantörer, företrädelsevis lokala aktörer att levererar sina varor till kommunen. 


Projektet är en fortsättning av tidigare projekt ’Samlastning av kommunalt gods i Blekinge län & Bromölla kommun’ där det bland annat togs fram en förstudie för politikiskt beslut. 

 

Kontaktperson

Fredrik Mårdh,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,

fredrik.mardh@energikontorsyd.se

 

 

Bakgrund

Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantören till den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till luftföroreningar t.ex. CO2-utsläpp samt trängsel i stadskärnan och runt känsliga enheter som exempelvis skolor och dagis. Det bör därför ligga i kommunernas intresse att dessa transporter sker så effektivt och miljövänligt som möjligt.

Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central har kommuner möjlighet att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp. Dessutom ger en samordning fler fördelar bland annat ökad konkurrens, minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet.
Ställer man även miljökrav på fordonen och ruttoptimerar flödet finns möjlighet att ytterligare minska transportsträckan och därmed utsläppen

Övrigt

Projektet leds av Energikontor Sydost.

Implementeringskommun är Karlshamn.
Följkommuner är Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.