20/03
2024

Workshop med fokus på gatubelysning


Information

För att nå kommunens energi- och klimatmål behövs många olika aktiviteter och åtgärder, som involverar flera olika grupper. Denna workshop fokuserar på gatubelysning med syfte att öka kunskap och utbyta erfarenheter för effektivare elanvändning.

Förutom diskussioner och erfarenhetsutbyten får ni lyssna till följande presentationer:

  • Så har Osby kommun jobbat med gatubelysning
  • Sambyggda vägbelysningsanläggningar samt ljus där det behövs 
  • Projektet Smart belysning och Helsingborgs arbete kring upphandling, styrsystem av gatubelysning och IoT

Klicka här för att se ett mer detaljerat program.


När: 20 mars 2024, kl. 13:00 – 16:00

Var: Kommunhuset i Osby

För vem: Tekniker, ingenjörer, ansvariga för gatubelysningen i en kommun.

Anmälan: Anmäl dig via denna länk senast den 13 mars 2024.

Övrigt: Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

 Workshopen anordnas av Energikontor Syd genom de EU-finansierade projektet Own your SECAP och Plan4CET, som syftar till att förbättra långsiktig energiplanering och omställning i kommuner.

 

 

This project has received funding from the European Union’s Life programme under grant agreement no 101077109 and 101120316. The sole responsibiity for the content of this document lies with the OwnYourSECAP and Plan4CET projects and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.​