28/11
2023

Webinarium - Klimatanpassning


Vi får lyssna till två presentationer med möjlighet till frågor och kommentarer efteråt. Vi inleder med SMHI och fokus på klimateffekterna torka och höga flöden. Det följs av ett gott exempel om hur Värnamo kommun har arbetat med klimatanpassningsåtgärder.

 

Bodil Ståhl ger SMHIs presentation. Bodil arbetar som sakkunnig i klimatanpassning på Kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI. Hon arbetar brett med klimatanpassningsfrågor och har ansvar för omvärldsbevakning för klimatanpassning i de areella näringarna.


Antti Vähäkari, VA-chef Värnamo kommun, presenterar hur Värnamo kommun arbetar i med översvämningar vid höga flöden i Lagan och Storån.
 


 

När: Tisdag 28 november 2023

Tid: 9:00 - 10.30

Målgrupp: Webinariet riktar sig främst till dig som jobbar på en kommun som miljöstrateg/hållbarhetsstrateg/ansvarig för klimatanpassning el. motsv.

Anmälan: Anmäl dig här senast 23 november. Länk till mötet skickas den 24 november.

 


 

Workshopen anordnas av Energikontor Syd som en del av en större stödinsats riktad till kommuner inom energiplanering och omställning.

     

This project has received funding from the European Union’s Life programme under grant agreement no 101077109 and 101120316. The sole responsibiity for the content of this document lies with the OwnYourSECAP and Plan4CET projects and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.