19/03
2024

Studiebesök: Biogas i Estland


 

Biogas för bränsleceller, biogasproduktion och distribution i Estland

 

Information

Den 19 till 21 mars 2024 har Energikontor Syd har glädjen att bjuda in till en studieresa till Estland på temat biogas. På studieresan kommer vi att besöka:  

  • Estonian Cell; Aspen pulp biomethane plant
  • Biometaan OÜ; First agricultural biomethane plant in Estonia, CNG production, public filling station, Solid Oxide Fuel Cell
  • EKT Ecobio; Biomethane upgrading from municipal biodegradable waste
  • Bioforce filling station; Largest biomethane filling station in Baltic Countries. Kadaka tee CNG-station has 200 refueling slots and three high-speed slots that supply CNG to more than 200 gas buses in Tallinn.

 

Var?

Estland

 

Hur?

Mycket begränsat antal platser. Energikontor Syd arrangerar resan inom ramen för projektet Best Ace.

(OBS! Mycket begränsat antal platser! Företräde ges till personer verksamma i Best Ace referensgrupp, medlemmar i Biogas Sydost, Biofuel Region och Biogas Syd).

Studiebesöken är den 20:e till 21:a mars  då vi besöker olika produktionsplatser och tankstationer. Utresedag blir den 19:e mars med samling på Arlanda, och vi försöker sedan komma hem den 21:a på eftermiddag eller kvällen. Vi förutsätter att du medverkar på båda dagarnas program. Förutom oss så kommer även deltagare från våra projektpartners i Finland, Estland och Lettland, så gemensamt språk för studiebesöket blir engelska.

Kontakta Tommy Lindström eller Lena Eckerberg för mer information. 

 

Datum och tider

Avresa: morgon/förmiddag 19 mars 2024  
Studiebesök 20 mars-21 mars 2024   
Hemkomst: Sent, 21 mars 2024 

 


 

John Andersson från More Biogas i Läckeby. Foto Energikontor Syd

 

John Andersson från More Biogas i Läckeby deltog på studieresan i november till norra Jylland i Danmark. John säger: ”Jag blev imponerad av deras sätt att se affärsmöjligheter i produktionen som ger såväl klimatnytta som ekonomiskt utbyte för företaget. Deras samarbete mellan biogasanläggningar är särskilt intressant för att tillsammans kunna bli tillräckligt stora för att etablera sig på nya marknader”