17/04
2024

Offshore wind and green hydrogen conference


Välkommen till Malmö den 17 april 2024 för en spännande dag av utbyte om senaste utvecklingen inom havsvindkraft och grön vätgas. Fokus blir Sverige och samarbete runt Östersjön, men även lite nytt från Danmark. Vi har talare från Vattenfall, Nordion, Energimyndigheten, Svenska Vindenergi, European Energy, Trelleborg energi, Statkraft, Energistyrelsen i Danmark – och fler är på gång!

Konferensen hålls på engelska och är kostnadsfri. Kaffe serveras från 09.15.

Dagen riktar sig till aktörer inom havsvindkraft och vätgas, universitet och offentlig sektor.

 

Läs programmet för dagen här


 När: 17 april, kl. 10.00 - 15.30

Plats: St Gertruds, Östergatan 7B, Malmö

Anmälan: Sker via denna länk - senast den 5 april. Antal platser är begränsat!Konferensen anordnas av Oskarshamns kommun tillsammans med Energikontor Syd inom ramarna för

BOWE2H finansieras av EU Interreg Baltic Sea Region och pågår till september 2024. Det lyfter möjligheter med ett grönt energisystem baserat på havsvindkraft och vätgas. Projektet kommer, via ett antal event, att kunna ge dig med intresse för vindkraft och vätgas, möjligheter att öka dina kunskaper och knyta kontakter tvärs Östersjön. Mer info på projektets hemsida. Energikontorets medverkan i BOWE2H delfinansieras även av Region Blekinge.