14/05
2024

Lärandeträff för kommuner: biogasprojekteringar


På flera ställen i södra Sverige pågår projekteringsarbete för nya biogasanläggningar - i flera fall handlar det om storskaliga, industriella anläggningar. Kommuner behöver ta ställning till dessa projekt och hantera dessa i sitt den kommunala samhällsplanering.

Den 14 maj bjuder vi in kommuner till en lärandeträff om nyetablering av större biogasanläggningar. Vi fokuserar på kommunens samhällsplanering, dvs arbete med översiktsplan, detaljplan, bygglov och övriga styrdokument. Även andra frågor som näringslivsutveckling och koppling till kommunens miljöstrategiska arbete tas upp.

Läs mer här.
 När: 14 maj kl 10:00 - 12:00

Vart: teams

Vem: tjänstepersoner från kommuner, länsstyrelser och regioner

Anmälan: Via denna länk.
 Aktiviteten anordnas av projektet BiogasSamverkan SydVäst som drivs av Biogas Syd, Länsstyrelsen Skåne, Biogas Väst, Högskolan i Halmstad samt SLU Alnarp. Projektet medfinansieras av Region Skåne, Region Halland och Region Västra Götaland. 

 

Logotyper samarbetspartners och medfinansiärer