14/12
2023

Regional Energiplanering: Nuläge, samarbete och framtid i Blekinge


Regeringen satsar 830 miljoner kronor på utvecklad energiplanering i syfte att förstärka kommunal och regional energiplanering.

Den 14 december bjuder Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och Energikontor Syd tillsammans in aktörer i Blekinge för att informera om möjligheter och samtala om hur energiplanering ska samordnas i Blekinge.
 När: 14 december, kl 13:00 - 15:00

Var: Blekinge Folkhögskolan, Folkhögskolevägen 6, 372 60 Bräkne-hoby

Målgrupp: Regionala aktörer i Blekinge tex miljö, klimat och hållbarhetsstrateger, politiker, stadsplanerare, samhällsplanerare, och regionala utvecklare.

Vill du delta? Anmäl dig här senast den 8 december
 Har du några frågor, kontakta André Benaim eller Anna Månsson

Aktiviteten genomförs inom ramarna för initiativet RECET, läs mer
 


 

Logga Länsstyrelsen Blekinge   Logga Region Blekinge    Logga Energikontor Syd

    

 

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.