Nyhetsarkiv juni 2021

Cirkulära framsteg i sydost

Det finns en stor potential i cirkulära affärsmodeller eftersom de skapar vinst på ett annat sätt än traditionellt, förlänger livslängden av produkter, skapar cirkulära materialflöden och på så sätt minskar resursuttaget och utsläppen av växthusgaser. Under tre år har Energikontor Sydost varit med och stöttat Kalmar och Kronobergs läns näringsliv genom att öka kunskaperna om hur cirkulär ekonomi kan användas i verksamhets-utveckling. 

Läs mer
Elförsörjning - så ser läget ut i Ble...

Det råder inget akut underskott av el och elnätet i Blekinge har kapacitet att överföra den effekt som behövs, det konstaterades på gårdagens slutseminarium om elförsörjning i Blekinge. Elanvändningen förväntas dock öka kraftigt. För att ha framförhållning och kunna agera snabbt krävs en bättre samverkan mellan fler aktörer, med ett större informationsutbyte. Ta del av alla resultaten i den nypublicerade rapporten!

Läs mer

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet